EUROWATER video

Na tejto stránke si môžte prezrieť krátke filmy o produktoch a technológiách EUROWATER a dianí v našej spoločnosti.

Prosím, navštívte tiež náš YouTube kanál a prezrite si viac krátkych filmových informácií (kliknite tu):

 

Ochrana pred koróziou pre systémy diaľkového vykurovania

Ochrana potrubí a zariadení je hlavným záujmom pre systém diaľkového vykurovania Skanderborg-Hørning v Dánsku. Preto si nechali nainštalovať bezúdržbovú membránovú odplynovaciu jednotku od EUROWATER a sú veľmi spokojní s dosiahovanými výsledkami.

 

Prenájom úpravní vody pripravených ihneď na použitie

Potrebujete pitnú, dezinfikovanú, zmäkčenú alebo demineralizovanú vodu na obmedzenú dobu? EUROWATER ponúka na prenájom zákazníkom, ktorí potrebujú dočasnú úpravu vody, široký výber úpravní vody.

 

Truelsbjerg, Dánsko - vodáreň budúcnosti

Supermoderná vodáreň budúcnosti s uplatnením dlhoročných skúseností a najnovších poznatkov a trendov v oblasti úpravy pitnej vody. Vznikla na báze otvorenej a profesionálnej spolupráce zúčastnených subjektov na všetkých úrovniach počas celej realizácie projektu. Uplatnili sa bezchemické princípy úpravy pitnej vody a tlaková filtrácia s hygienickým zabezpečením v hydraulicky tesnom systéme.

 

50 m³/h - riešenie výroby vysoko čistej vody pre projekt Induss IV

Spoločnosť EUROWATER dodala úpravu vody pre projekt Induss IV v Belgicku. Induss IV je projekt pre chemickú spoločnosť Proviron financovaný vonkajšími zdrojmi. Úpravovňa vody je navrhnutá na maximálnu prevádzkovú spoľahlivosti, s úplnou vizualizáciou procesu na vzdialenom pracovisku a kompletnou diaľkovou správu.

 

Úprava vody pre olympijský ľad v Soči

Spoločnosť EUROWATER dodala úpravovňu vody pre Zimné olympijské hry v Soči 2014. Tu si môžte pozrieť krátky film o výrobe úpravovne vody v našom dánskom závode od prázdneho rámu až po finálny produkt.

 

EUROWATER WTP-F modulárne riešenie

Kompletná úpravovňa vody inštalovaná na ráme, modulárne riešenie.

 

 EUROWATER WTP-F

 Kompletná úpravovňa vody inštalovaná na ráme.

 

EUROWATER WTP-C

Kompletná úpravovňa vody inštalovaná do kontajnera.

 

Výroba oceľových filtrov v EUROTANK

Pozrite si, ako EUROWATER vyrába svoje oceľové produkty - filtračné telesá. V tomto prípade sa jedná o oceľový tlakový filter TF-100.

Odkazy