|             |Print Print
International site

Voda pre vysokotlakové kotly s parnou turbínou

Reference ID: 119289
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

EC Gliwice je strategický, miestny dodávateľ energie do siete diaľkového vykurovania pre priemyselné a verejné budovy s výkonom 67 MWt.

SFW Energia potrebovala rozšíriť výkon generátora energie. Inštaláciou parnej turbíny vznikla požiadavka na použitie vody v súlade so štandardmi PN-EN 12952-10 a PN-EN 12952-12.

Úpravňa vody je navrhnutá a vybudovaná za účelom výroby doplnkovej vody pre vysokotlakové kotly a tiež ako zdroj doplnkovej vody pre systém diaľkového vykurovania.

Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER dodala projekt a jeho hlavné komponenty potrebné pre vybudovanie kompletnej úpravne vody, realizovala uvedenie do prevádzky a pripravila finálnu dokumentáciu.

Surová voda pochádza z verejného vodovodu pitnej vody upravuje sa nasledovne: 1. piesková filtrácia; 2. zmäkčovanie; 3. dvojstupňová membránová filtrácia (DPRO) s dávkovaním NaOH medzi stupňami; 4. dočistenie elektrodeionizáciou (EDI).

Paralelne k jednotke EDI je pripojený dočisťovací mixed bed, ktorý slúži ako bezpečnostný prvok.

Technické údaje

  • Celkový výkon: 12 m³/h
  • Vodivosť: < 0,06 µS/cm
  • SiO2: < 20 ppb

Zariadenia v technológii

  • Dávkovanie biocídov
  • Dvojstupňová reverzná osmóza, DPRO C3-12/9
  • Dávkovanie NaOH
  • Jednotka elektrodeionizácie, EDI 2-5000e
  • Dočisťovací mixed bed s off-site regeneráciou, EUREX 1201