|             |Print Print
International site

Voda pre turbínu, chladiaca voda a pitná voda v elektrárni

Reference ID: 045000
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Chladiaca voda

Spoločnosť EUROWATER dodala pre elektráreň technológiu na úpravu vody obsahujúcu automatický tlakový filter, filter s aktívnym uhlím, UV sterilizátor, reverznú osmózu, filtre s filtračnými vložkami, elektrodeionizačné zariadenie a dočisťovací mixed-bed.

Technické údaje

 • Prietok, voda pre turbínu: 1.5 m³/h
 • Prietok, chladiaca voda: 7.5 m³/h
 • Prietok, pitná voda: 2.0 m³/h

Zariadenia v technológii

 • Tlakový filter NSB 200 s dúchadlom a pracím čerpadlom
 • Filter s aktívnym uhlím ACH 1801
 • UV-sterilizátor Aquada 7
 • Dávkovací systém na antiscalant
 • Filter s filtračným sáčkom
 • Reverzná osmóza RO 03-6
 • Dávkovací systém na NaOH
 • Filter s filtračnými vložkami
 • Reverzná osmóza RO 01-5
 • Elektrodeionizačné zariadenie EDI 1-1100i
 • Filter s filtračnou vložkou ako lapač iónmeniča
 • Mixed-bed EUREX 601 ako záloha
 • PLC riadiaci panel s dotykovou obrazovkou