|             |Print Print
International site

Vodáreň v Handrup Bakker

Reference ID: 089265
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Spoločnosť EUROWATER dodala kompletnú úpravňu vody pre túto vodáreň. Architektonicky navrhnutá vodáreň bola konštruovaná a vybudovaná za účelom splnenia požiadaviek miestneho plánu rozvoja a súčasne s prihliadnutím k ochrane prírody v rámci jedinečného okolitého prostredia.

Technické údaje

 • Prietok:              2x 18 m³/h
 • Železo:              < 0.2 mg/l
 • Mangán:            < 0.05 mg/l
 • Amónne ióny:    < 0.05 mg/l 

Zariadenia v technológii

 • Tlakové filtre, 2 x TFI 20, výška valcovej časti 2300 mm
 • Príslušenstvo na aeráciu
 • Príslušenstvo na pranie
 • Zásobníky na upravenú vodu
 • Čerpacia stanica
 • Riadiaci panel FRONTMATEC
 • On-line analyzátory na meranie zákalu a kyslíka
 • Odvlhčovač vzduchu