|             |Print Print
International site

Vodáreň s plánom budúceho rozšírenia

Reference ID: 063667
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Spoločnosť EUROWATER dodala zariadenie na úpravu vody pre vodáreň v severnej časti Dánska. Vodáreň je vybudovaná na kapacitu 70 m3/h. Zákazník požadoval realizovať vodáreň pre možné budúce zvýšenie dodávky vody, takže miestnosť filtrácie je navrhnutá pre dva ďalšie tlakové filtre, ďalšie dopravné čerpadlo a potrubný systém pre ďalší zásobník na čistú vodu. Týmto sa umožní zvýšenie výrobnej kapacity na dvojnásobok. Na zníženie hluku z kompresora a generátora sa vybudovala samostatná miestnosť. Toto umožňuje lepšie pracovné prostredie pre obslužný personál vodárne.

Technické údaje

  • Prietok: 2 x 35 m³/h
  • Železo: < 0.05 mg/l
  • Amónne ióny: < 0.05 mg/l

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x TFB35 v paralelnej prevádzke
  • Zariadenia na prevzdušňovanie a pranie
  • Čerpacia stanica so 4 frekvenčne ovládanými čerpadlami
  • Centrálny PLC riadiaci systém, dotykový panel a komunikácia prostredníctvom Ethernet
  • Odvlhčovač