|             |Print Print
International site

Ultra čistá voda pre mikroelektroniku

Reference ID: 098447
Priemysel: Elektrotechnický priemysel
Aplikácia: Procesná voda, Oplachová voda

Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER dodala úpravne vody s potrubným systémom v PVDF-HP pre ultračistú vodu. Projekt je najväčšou poľskou investíciou pre špičkové technológie.

Riešenie obsahuje štyri jednotky, všetky dodané ako kompletne inštalované úpravne vody na rámoch (WTP-F), všetky s vnútornými potrubnými prepojeniami v PVDF-HP a fabrickými elektrickými prepojeniami.

Technické údaje

 • Prietok, doplnková voda: 2 x 3 m³/h
  Prietok, okruh 1:   8 m³/h
  Prietok, okruh 2: 12 m³/h
  Prietok, okruh 3: 16 m³/h
 • Vodivosť: <0.055 µS/cm pri 20 °C
 • TOC: <1 ppb
 • CFU: <1 CFU/ml

Zariadenia v technológii

 • Tlakový filter s potrubným systémom v PP, FNSA 130
 • Filter s aktívnym uhlím s potrubným systémom v PP, ACP 1201-F
 • Zmäkčovač s potrubným systémom v PP a on-line meraním tvrdosti vody, SMP602-F
 • 1 x doplňovacia jednotka (WTP-F) s dvojstupňovou reverznou osmózou a dočistením s EDI farma modulom
 • 3 x cirkulačná jednotka (WTP-F) s UV sterilizátormi, membránovými odplynovačmi, mixed-bedami a UF jednotkami
 • Riadiaca skriňa