|             |Print Print
International site

Technologická voda pre výrobné linky v pivovare

Reference ID: 093598
Priemysel: Pivovary
Aplikácia: Prídavná voda, Procesná voda

Spoločnosť EUROWATER navrhla a rekonštruovala starý opotrebený regeneračný systém zmäkčovačov konkurenčnej spoločnosti na moderný automatický systém s vysokou spoľahlivosťou prevádzky prostredníctvom pneumatických prvkov membránového ventilového sytému, čo umožnilo významné zníženie prevádzkových nákladov zákazníka. Rekonštrukcia staršej technológie zmäkčovacích filtrov pôvodom z Maďarska, bola realizovaná z dôvodu prekročenej životnosti a nedostatočnej servisnej podpory ich dodávateľa. Lokálne regeneračné jednotky boli nahradené dvoma centrálnymi pneumatickými systémami. Technológia bola doplnená o viacero meracích komponentov na zabezpečenie inteligentného automatického ovládania alebo ovládanie v diaľkovom režime priamo z velína. Na regeneráciu zmäkčovačov je po rekonštrukcii možné použiť namiesto nákladovejšej tabletovanej aj lacnejšiu, priemyselnú sypkú soľ.

Technické údaje

  • Prietok mäkkej vody: 150 m3/h
  • Celková tvrdosť: < 0.1 °N

Kvalita surovej vody

  • Celková tvrdosť: 16 °N

Zariadenia v technológii

  • 2x pneumatický regeneračný systém STFA
  • Soľankové hospodárstvo BM 2000
  • Riadiaci panel SE20
  • Nadradený riadiaci systém Allen Bradley
  • Centrálny NE rozvádzač ovládania technológie