|             |Print Print
International site

Riešenie na kľúč pre výrobu mäkkej a demineralizovanej vody pre nemocnicu

Reference ID: 096414
Priemysel: Nemocnice
Aplikácia: Procesná voda

Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala kompletnú na roštoch inštalovanú úpravňu vody pre novú Univerzitnú nemocnicu v meste Aarhus v Dánsku. Dodaná ako riešenie na kľúč, spoločnosť EUROWATER prevzala úplnú zodpovednosť za dodávku, inštaláciu, vybavenie, potrubný systém, riadenie a dokumentáciu. Predinštalácia znamená, že všetky vnútorné potrubné a elektrické káblové rozvody boli pripravené vopred a celé riešenie bolo pred dodávkou vrátane tlakových a výkonových testov riadne odskúšané.

Úpravňa obsahuje zmäkčovač pre neptretržitú dodávku mäkkej vody a reverznú osmózu na výrobu demineralizovanej vody. RO zariadenie je vybavené systémom RO-PLUS, optimalizovaným na dosiahnutie vysokého využitia vody s nízkou spotrebou energie, čím sa minimalizujú prevádzkové náklady. RO-PLUS zariadenia sú navrhnutné pre dosiahnutie využitia vody až do 90 % bez zníženia spoľahlivosti a kvality vody.

Úpravňa je podrobne monitorovaná a komunikuje s nemocničným systémom BMS (Building Management System) prostredníctvom mnohých bodov merania prietoku, tvrdosti, teploty, tlaku a vodivosti.

Technické údaje

  • Prietok (mäkká voda): 4 m³/h
  • Prietok (demineralizovaná voda): 7 m³/h
  • Tvrdosť: < 0.5 °N
  • Vodivosť: < 16 µS/cm

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač SMP902
  • RO-PLUS reverzná osmóza C2-6+2
  • Zásobná nádrž 4 m³
  • UV sterilizátor SPEKTRON 15
  • Centrálny PLC riadiaci systém s dotykovým panelom a komunikáciou s nemocničným BMS