Zmäkčovač s dlhou životnosťou pre tepláreň

Reference ID: 078058
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém

Zmäkčovače sú dlhodobou investíciou a spoločnosť EUROWATER na ich výrobu používa najlepiš dostupné materiály. Preto jestvujúci zmäkčovač v dánskej teplárni fungova vyše 20 rokov. Iba z dôvodu rozsiahlejšej inovácie sa rozhodlo vymeniť jestvujúcu úpravňu za novší model. Prevádzkovateľ však skonštatoval, že mohol kľudne fungovať ďalej ešte niekoľko rokov.

Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala nový, množstvom vyrobenej vody ovládaný zmäkčovač a tlakovú nádobu. Zmäkčovanie zabraňuje usadzovaniu sa vodného kameňa v potrubiach, parných kotloch a výmenníkoch tepla.

Výhodou ovládania množstvom vyrobenej vody je plné využitie jeho kapacity. Toto je dobrým a ekonomickým riešením pre nepravidelné spotreby vody, pretože početnosť regenerácií odpoverá režimu spotreby vody.

Nový zmäkčovač vyrába 2.500 m3 mäkkej vody za rok, ktorá sa zohrieva a prostredníctvom tlakovej nádoby dopravuje k spotrebiteľom.

Technické údaje

  • Prietok: 2500 m³/rok

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač SMH 362 s riadiacim panelom SE20
  • Tlaková nádoba
  • Zásobná nádrž