|             |Print Print
International site

Zmäkčovač permeátu v úpravni vody pre kotol

Reference ID: 076636
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

Zdrojom vody je pitná voda, filtrovaná riečna voda. Upravená voda sa používa ako napájacia voda kotla v kombinovanej teplárni a elektrárni.

Úpravňa vody obsahuje dve reverzné osmózy inštalované na jednom spoločnom ráme. Správna predúpreva vstupnej vody pred RO jednotkami je podmienkou pre kontinuálnu a hladkú prevádzku. Tvrdé minerály zanášajúce membrány sa odstraňujú prostredníctvom dávkovania antiscalantov, ktoré ich udržiavajú v rozpustenej forme.
Zmäkčovač fungujúci na princípe iónovej výmeny zaradený za RO slúži na domäkčovanie permeátu z dôvodu zníženia prevádzkových nákladov. Avšak, zmäkčovač možno použiť aj ako predúpravu pred RO namiesto dávkovania antiscalantu. Túto technologickú zmenu možno uskutočniť jednoducho prostredníctvom PLC riadiaceho systému.
Zariadenia sú vyrobené a inštalované podľa požiadaviek zákazníka, vrátane potrubného systému z nerezovej ocele, čerpadiel KBS a motorových ventilov Keystone s pripojovacím rozhraním OM9.

Technické údaje

Prietok: 30 m³/h
Vodivosť: < 10 µS/cm

Zariadenia v technológii

  • Zásobník surovej vody a posilňovací tlakový systém
  • Dávkovací systém antiscalantu
  • Jednotky reverznej osmózy, 2 x RO C3-12, montované na ráme
  • Zmäkčovač permeátu, STFA14 s potrubným systémom z nerezovej ocele
  • Centrálny riadiaci systém s PLC