|             |Print Print
International site

Vysoko efektívna výroba doplnkovej vody pre diaľkové vykurovanie v meste Aalborg

Reference ID: 105900
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Voda pre centrálny vykurovací systém

Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala novú úpravňu vody na výrobu doplnkovej vody pre systém diaľkového vykurovania v meste Aalborg v Dánsku. Technológia je živou súčasťou mestského plánu údržby diaľkového vykurovacieho systému, čím sa umožní odstavenie hlavnej technológie na výrobu doplnkovej vody na inom mieste pre potreby pravidelnej plánovanej.
Nová úpravňa vody obsahuje zmäkčovač typu UPCORE a reverznú osmózu. Reverznú osmózu predstavuje systém RO-PLUS, optimalizovaný pre dosiahnutie vysokého využitia vody a nízkej spotreby energie za účelom optimalizácie prevádzkových nákladov. Jednotky RO-PLUS sú navrhnuté pre dosiahnutie obratov do 90 % bez obmedzenia ich spoľahlivosti a kvality vyrobenej vody. Demineralizovaná voda sa akumuluje v zásobníku upravenej vody, ktorého objem je 25 m3 a slúži tiež ako havarijná záloha.

Zákazník si vybral pre realizáciu tohto projektu riešenie od EUROWATER, pretože práve toto umožní počas 15 rokov prevádzky diaľkového vykurovacieho systému dosiahnuť najnižie celkové náklady jeho vlastníka.

Technické údaje

  • Prietok: 25 m³/h
  • Vodivosť: 10 µS/cm

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač UPCORE SLC 1802-F
  • Reverzná osmóza RO-PLUS C3-18+3
  • Zásobník upravenej vody 25 m³
  • Čerpacia stanica
  • On-line monitor tvrdosti vody