|             |Print Print
International site

Vodu a energiu šetriace rozšírenie pre existujúcu RO technológiu vo voestalpine Polynorm B.V.

Reference ID: 104900
Priemysel: Priemysel povrchových úprav
Aplikácia: Oplachová voda

Jeden z najväčších západoeurópskych dodávateľov konštrukčných dielov pre automobilový priemysel, voestalpine Polynorm B.V., rozšíril svoju existujúcu úpravňu vody. Z dôvodu navýšenia výrobných kapacít rovnako narástli požiadavky na množstvo vyrobenej demineralizovanej vody pre potreby oplachových liniek. Navyše sa požadovalo, aby sa rozšírením technológie zohľadnili prísne priestorové obmedzenia a zachovala výroba bez potreby jej prerušenia.

Riešenie obsahovalo systém RO-PLUS, ktorý predstavuje sériu jednotiek RO navrhnutých pre dosiahnutie využitia vody až do 90 % bez zníženia spoľahlivosti zariadení a kvality vody. Výsledkom je významné zníženie prevádzkových nákladov z dôvodu šetrenia vodou a elektrickou energiou. Riešenie bolo zároveň navrhnuté tak, aby boli zachované kompatibilita a rozhrania pre pripojenie šetriaceho systému, takže neboli potrebné žiadne zmeny v jestvujúcom riadiacom stredisku a prepojenie s novým systémom trvalo iba veľmi krátko.

Z dôvodu nízkeho tlaku verejného mestského zdroja vody bolo nevyhnutné pre bezpečnú a stabilnú dodávku vody inštalovať zásobnú nádrž a posiľňovacie čerpadlá. Dve akumulačné polypropylénové nádrže na demineralizovanú vodu umožnili pokryť prevádzku linky počas vyprázdňovania a plnenia oplachových vaní v rozumnom krátkom čase.

Spoločnosť EUROWATER v Holandku navrhla, dodala, inštalovala a uviedla do prevádzky kompletné rozšírenie technológie na úpravu vody.

Technické údaje

  • Prietok: 6 m³/h
  • Vodivosť: < 6 μS/cm

Zariadenia v technológii

  • Zásobná nádrž PE 13 m³
  • Čerpacia stanica 15 m³/h
  • Zmäkčovač SMH 1202
  • Reverzná osmóza RO-PLUS B2-20+4 s riadiacim panelom SE30
  • Akumulačné PP zásobníky na demineralizovanú vodu, 2x 60 m³