|             |Print Print
International site

Vodáreň Hesselager

Reference ID: 077000
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Spoločnosť EUROWATER vybudovala na dánskom ostrove Funen úpravňu vody na odstraňovanie metánu, železa, mangánu a amónnych iónov. Výsledkom je jedna z najmodernejších dánskych vodární. Pred samotným filtračným procesom sa z vody v podzemnom odplyňovači najprv odstráni metán. Obsah železa, mangánu a amónnych iónov sa následne znižuje filtráciou v troch sériovo zapojených tlakových filtroch. Vodáreň je 100 %-ne plnoautomatizovaná a celá obsluha sa uskutočňuje prostredníctvom PLC riadiacich panelov, ktoré sú pripojené na Internet. Toto umožňuje monitorovanie vodárne prakticky odkiaľkoľvek.

Technické údaje

  • Prietok: 30 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Odplyňovacie zariadenie
  • Tlakové filtre, 3 x TFB 30
  • Zariadenie na aeráciu a pranie
  • Čerpacia stanica so 4 frekvenčne ovládanými čerpadlami
  • Centrálny PLC riadiaci systém s dotykovým panelom a komunikáciou prostredníctvom Ethernet
  • Odvlhčovač