|             |Print Print
International site

Technologická voda pre výrobu nealko nápojov

Reference ID: 093796
Priemysel: Nápojový priemysel
Aplikácia: Prídavná voda, Procesná voda

Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila, dodala a nainštalovala u zákazníka technológiu demineralizácie vody s riadeným primiešavaním na požadovanú hodnotu m-alkality vo výstupnej upravenej vode. Takto upravená voda sa používa priamo na výrobu kolových nápojov. Obe jednotky reverznej osmózy obsahujú vysokotlakové čerpadlá s frekvenčnými meničmi na zabezpečenie optimálnej ekonomiky prevádzky. Jednotky RO sú vybavené množstvom meracích komponentov pre sledovanie a monitorovanie prevádzkových stavov a rôznych procesných parametrov.

Technické údaje

 • Prietok upravenej vody: 2× 30 m3/h
 • m-alkalita: 35 - 45 mg/l CaCO3

Kvalita surovej vody

 • Celková tvrdosť: 16 °N
 • m-alkalita: 14 °N
 • Vodivosť: cca 500 μS/cm

Zariadenia v technológii

 • Analyzátor ORP ovládaný riadiacim panelom SE30
 • Dávkovací systém na antiscalant s 2 dávkovacími čerpadlami DDA
 • 2x Mechanický rukávový filter EF5 pred RO
 • 2× Reverzná osmóza RO C3-21 s riadiacim panelom SE30
 • 2× zmiešavací systém s riadiacim panelom SE30
 • Jednotka CIP 400/CRN
 • Centrálny elektrický rozvádzač