Riešenie s krátkym dodacím termínom pre výrobu napájacej vody vysokotlakového parného systému

Reference ID: 106250
Priemysel: Potravinársky priemysel, Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Procesná voda

Spoločnosť EUROWATER dodala pre cukrovarnícku spoločnosť Nordic Sugar kompletnú a spoľahlivú úpravňu vody na výrobu vysoko kvalitnej napájacej kotlovej vody. Sú tam dva kotly s prevádzkovým tlakom 60 bar a vyrobená para poháňa turbínu, ktorá zásobuje závod elektrinou. Okrem toho sa voda zmiešava s roztokom amónnych látok a dávkuje do štyroch kotlov (2x 16 bar a 2x 64 bar) ako súčasť úpravy typu DeNOx (znižovanie exhalátov oxidov dusíka).

Kľúčovým bol krátky dodací termín úpravne. Všetky zariadenia technológie boli vybrané zo štandardného modulárneho výrobného programu EUROWATER, čo ponúka množstvo výhod:

 • Overený a otestovaný návrh s vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou
 • Kompletná dokumentácia
 • Veľmi krátke dodacie termíny

Každé zariadenie, ktoré tvorí súčasť technológie bolo vyrobené vo výrobnom závode EUROWATER v Dánsku a dodané priamo na miesto inštalácie. Pred samotnou inštaláciou bola úpravňa rozmontovaná. Tak ako rozmontovanie, rovnako aj inštalácia boli uskutočnené vlastnými technikmi EUROWATER. Po montáži a uvedení do prevádzky bolo riešenie veľmi spoľahlivé a stále vyrába vodu požadovanej kvality a v potrebnom množstve.

Technické údaje

 • Prietok: 4.5 m³/h, kontinuálne
 • Vodivosť: < 0.1 µS/cm
 • Obsah SiO2: < 0.02 mg/l

Zariadenia v technológii

 • Tlakový filter NSB 130
 • Prevzdušňovanie a vzduchový riadiaci systém
 • Dúchadlo a pracie čerpadlo na preplach
 • Zásobná nádrž na preplachovú vodu
 • Zmäkčovač SMH 902 so soľankovou nádržou
 • Online prístroj na meranie tvrdosti Testomat
 • Reverzná osmóza RO B2-16
 • EDI zariadenie 1-5000e
 • Dočisťovací Mixed bed EUREX 901 s lapačom náplne
 • Centrálny PLC riadiaci panel s dotykovou obrazovkou, frekvenčné meniče, ochrana motorov, meracie zariadenia a komunikácia prostredníctvom Profibus