|             |Print Print
International site

Riešenie Plug and play pre napájaciu vodu kotla - úpravňa vody v kontajneri

Reference ID: 073943
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

Vysoký obsah SiO2 v surovej vode zapríčinil tvorbu usadenín v kotli. Na základe rozboru vody bolo navrhnuté vhodné riešenie, ktoré obsahovalo reverznú osmózu a dávkovanie antiscalantu ako predúpravu. Navrhnuté riešenie obsahuje pre dosiahnutie optimálnej spoľahlivosti v dodávke vody dve samostatné a identické linky úpravy vody, každú s výkonom 5 m³/h.

Z dôvodu potreby okamžitej prevádzky sa vyžadovalo, aby bola úpravňa vody dodaná v kontajneri. Všetky kontajnerové úpravne vody od EUROWATER sú tlakovo a výkonovo testované ešte pred expedíciou z výrobného závodu.

Z dôvodu limitovaného priestoru na inštaláciu úpravne vody v jestvujúcich prevádzkach slúži kontajnerové riešenie ako budova a chráni inštaláciu a zariadenia. Kontajner je vybavený osvetlením, dverami a klimatizáciou.

Technické údaje

  • Prietok: 2 x 5 m³/h
  • Vodivosť: < 20 µS/cm
  • SiO2: < 1 mg/L

Zariadenia v technológii

  • Mechanické filtre, 2 x EF5
  • Filtre s aktívnym uhlím, 2 x ACH 1801
  • Dávkovacie čerpadlá na antiscalant, 2 x DDA 7.5-16
  • Reverzné osmózy, 2 x B2-20
  • Dávkovacie čerpadlá na NaOH, 2 x DDA 7.5-16
  • Centrálny PLC riadiaci systém