|             |Print Print
International site

Recyklácia preplachovej vody použitej pre jemnú pieskovú filtráciu vo vodárni

Reference ID: 064290
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Očakávanie zvýšených nákladov na likvidáciu odpadovej vody prinútili súkromnú vodáreň hľadať ekonomickejšie riešenie ako je vypúšťanie ich preplachovej vody priamo do kanalizácie. Vodáreň vyrába 60 m3/h pitnej vody, ktoré si vyžadujú veľké množstvo vody na preplach. Prevádzkovými výpočtami sa zistilo, že inštalácia samostatného tlakového filtra na čistenie preplachovej vody zo sedimentačného zásobníka by bola zisková už za niekoľko málo rokov.

Všetka preplachová voda sa teraz recykluje a následne tak vodáreň nemusí platiť vôbec žiadne poplatky za stočné. Potrebné je už iba vyprázdniť sedimentačný zásobník raz až dvakrát ročne. Ďalej, úpravňa je uzavretým cyklom, čím sa znížila spotreba surovej vody.

UV sterilizátor sa inštaloval ako dodatočný bezpečnostný prvok proti kontaminácii a bakteriologickému oživeniu v sedimentačnej nádrži.

Technické údaje

Prietok (primárny a sekundárny filter): 10 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre TFB 30
  • UV sterilizátor A41