|             |Print Print
International site

Priama výmena úpravne vody vo vodárni

Reference ID: 079932
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Keď nastal čas pre výmenu jestvujúceho tlakového filtra EUROWATER z roku 1969 vo vodárni v obci Skræm, ktorá sa nachádza v servernej časti Jutlandu, kontaktovali spoločnosť EUROWATER, ktorá projektovala, dodala technológiu a realizovala inštaláciu pre túto vodáreň. Vodáreň v Skræm je malou decentralizovanou úpravňou pre 80 spotrebiteľov. Plocha vodárne má 73 m² a obsahuje technologickú miestnosť, zasadačku, kuchynku, toalety a sklad. Vodáreň má výkon 20 m³/h a obsah železa a mangánu sa znižuje v dvoch filtračných stupňoch.

Technické údaje

  • Prietok: 20 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x TFB 20, primárny a sekundárny filter
  • Zariadenie na prevzdušňovanie a pranie
  • Čerpacia stanica s 3 frekvenčne ovládanými čerpadlami
  • Centrálny PLC riadiaci panel s dotykovým panelom a komunikáciou prostredníctvom Ethernet
  • Odvlhčovač