|             |Print Print
International site

Plug-and-play úpravňa vody pre splyňovanie biomasy

Reference ID: 078000
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

Táto úpravňa vody je navrhnutá hlavne na výrobu ultra čistej prídavnej vody pre vysokotlakový parný kotol. Úpravňa bola dodaná pre Göteborg Energi AB v rámci projektu GoBiGas, 20 MW splyňovanie biomasy a metanáciu, do miesta Gothenburg vo Švédsku.

Dodané riešenie obsahuje 3 na roštoch inštalované úpravne:

1. Hlavná technológia so zmäkčovačom, RO a EDI (viď obrázok).

2. Dočisťovacia technológia s mixed bed, záchytom iónmeniča a meraním obsahu SiO2.

3. Mobilná CIP jednotka.

Úpravňa vody od EUROWATER je kompletne inštalovaná na roštoch. Dodáva sa predinštalovaná so všetkými vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami a pred expedíciou z výrobného závodu je tlakovo a výkonovo testovaná. Toto umožňuje optimálnu bezpečnosť, malý inštalačný priestor a minimálny rozsah inštalačných prác na mieste. Úpravňa je ihneď pripravená na použitie, stačí ju iba pripojiť na zdroj vody a elektrického prúdu.

Technické údaje

 • Prietok: 2 x 3.25 m³/h
 • Vodivosť: < 0.2 µS/cm
 • SiO2: < 2 ppb
 • Rozmery roštu: 4.5 x 2.2 m

Zariadenia v technológii

 • Duplexný zmäkčovač SMP 902
 • Online meranie tvrdosti
 • Filtre s filtračnými vložkami
 • Jednotky reverznej osmózy, 2 x RO C2-4
 • Elektrodeionizačné zariadenie, 2 x EDI 1-3400e
 • Meranie vodivosti
 • Meranie prietoku
 • Centrálny PLC riadiaci systém