|             |Print Print
International site

Oplachová voda pre povrchové úpravy v závode skupiny SEB

Reference ID: 056500
Priemysel: Priemysel povrchových úprav
Aplikácia: Oplachová voda

The world leader in non-stick cookware and a world leader in irons, cooking appliances, pressure cookers, food and drink preparation products and scales, has specialised in surface treating frying pans and other cookware with teflon coating. EUROWATER has supplied and installed the water treatment plant for the surface treatment facility in France. For this factory from the SEB group the water quality is one of the key factors that determine how well the teflon coating sticks to the cookware surface.

Úpravňa vody sa skladá z dvoch demineralizačných jednotiek UPCORE a CO2 odplyňovača, ktoré vyrábajú pre potreby oplachov 2 x 4 m³/h vody s nízkou vodivosťou.

Voda sa demineralizuje v súlade s patentovaným princípom UPCORE, ktorý spája všetky známe výhody demineralizácie prostredníctvom iónovej výmeny spolu s protiprúdovým princípom regenerácie, počas ktorej je smer prúdenia vody počas prevádzky a regenerácie navzájom opačný. Preto je zaručené, že počas demineralizácie voda neustále preteká vrstvami iónmeničovej náplne, ktoré sú po smere prúdenia lepšie a lepšie regenerované vodou prechádzajúcou zariadením. Tento princíp tiež zabezpečuje, že upravená voda odchádza zo zariadenia z najlepšie zregenerovanej zóny nakoniec.

Technické údaje

 • Prietok: 2 x 4 m³/h
 • Vodivosť: < 2 µS/cm
 • SiO2: < 20 ppb

Zariadenia v technológii

 • Zásobná nádrž surovej vody
 • Filtre s filtračnými vložkami, 2 x 2-EFG-5 a čerpadlo surovej vody na rošte
 • Demineralizáctory, 2 x UPCORE 1201H/601H
 • Nádrž na regeneračnú vodu
 • Čerpadlo regeneračnej vody s ohrevom
 • CO2 odplyňovač
 • Centrálny PLC riadiaci systém
 • Nádrž na upravenú vodu