|             |Print Print
International site

Odstraňovanie železa pre norkovú farmu

Reference ID: 093069
Priemysel: Poľnohospodárstvo a záhradníctvo
Aplikácia: Pitná voda

Dostupnosť nepretržitej dodávky čistej a bezpečenej pitnej vody je dôležitou podmienkou pre zabezpečenie dobrých rastových podmienok a vysokej kvality kožušiny zvierat na norkovej farme v strednej Ukraine.
 
Surovou vodou je podzemná voda s vysokým obsahom železa. Na základe analýzy vody a požiadaviek zákazníka na prevádzku spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila a inštalovala kompletnú úpravňu vody na odstraňovanie železa.
 
Jedinečný dizajn tlakových filtrov EUROWATER umožňuje spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.

Technické údaje

  • Prietok: 20 m³/h

 

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x NSB 200, paralelne zapojené s riadiacim panelom SE20
  • Kompresor, bezolejový
  • Aerácia a pneumatický ovládací systém
  • Dúchadlo na spätný preplach
  • Pracie čerpadlo na spätný preplach
  • UV sterilizátory, 2 x Wedeco Aquada 10