|             |Print Print
International site

Kontinuálna úprava ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h pre chemickú výrobu

Reference ID: 083083
Priemysel: Chemický priemysel
Aplikácia: Kotlová voda, Procesná voda

Induss IV: Tento projekt predstavuje plnoautomatická diaľkovo ovládaná úpravňa ultra čistej vody s výkonom 50 m³/h, hlavne na účely priamej výroby chemikálií, ale takisto ako doplnková voda pre kotly. Voda sa upravuje pomocou RO s následným dočistením v EDI zariadení a akumuluje sa v 2000 m³ zásobníku, ktorý kompenzuje nárazové nepravidelné spotreby počas dňa.

Projekt je outsourcovaným projektom pre chemický výrobný podnik, ktorý požadoval extrémne vysokú spoľahlivosť dodávky vody počas výroby. Úpravňa vody sa skladá z troch výrobných liniek, každá s výkonom 25 m³/h, pričom jedna z nich je redundantná z dôvodu dosiahnutia maximálne možnej spoľahlivosti výroby vody.

Technológia obsahuje viac ako 500 komponentov, ktoré možno monitorovať a ovládať zo vzdialeného riadiaceho centra.

Hlavným cieľom projektu bola tiež úsporavody. Preto je úpravňa vybavená vodu šetriacim systémom RO-PLUS.

Pozrite si krátky film [5:23] o tomto projekte.

 

 

Technické údaje

  • Prietok: 3 x 25 m³/h
  • Vodivosť: < 0.7 uS/cm
  • SiO2: < 0.015 ppm

Zariadenia v technológii

  • Dávkovanie antiscalantu
  • Dvojprechodová reverzná osmóza, 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Plnoautomatická CIP jednotka
  • EDI zariadenie, 3 x 5-5000e
  • PLC riadiaci systém so 4 redundantnými S7-400H CPU procesormi
  • SCADA s vizualizáciou a monitorovaním prostredníctvom iFIX monitorov