|             |Print Print
International site

Kompaktná RO úpravňa s vysokým využitím vody a nízkou spotrebou energie

Reference ID: 070704
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda

Po mnohých rokoch nakupuvania pary od spoločnosti v susedstve prevádzky sa zákazník rozhodol vybudovať si vlastnú výrobu pary. V spolupráci s výrobcom kotlov sa určilo, že zákazník bude potrebovať do 20 m³/h vysoko kvalitnej upravenej vody s vodivosťou nižšou ako 20 µS/cm.

Z dôvodov rastúcich nákladov na odpadovú vodu zákazník súčasne požadoval riešenie s vysokým využitím vstupnej vody. V spolupráci s EUROWATER si zákazník zvolil úpravňu so systémom RO-PLUS a digitálnym dávkovaním NaOH. Využitie vody sa tak pohybuje v intervale medzi 85 a 90 %.

Dávkovanie NaOH znižuje obsah CO2 vo vode a v kombinácii s úpravou reverznou osmózou sa významne znížil odluh kotla, čím zároveň klesla celková spotreba vody. Šetria sa čas i peniaze.

Zákazník je veľmi spokojný s dodaným riešením. Ovládanie úpravne sa prepojilo s existujúcim riadiacim systémom zákazníka a návratnosť investície na úpravňu bola menej ako 6 mesiacov.

Technické údaje

  • Prietok: 2 x 10 m³/h
  • Vodivosť: < 5 µS/cm
  • Využitie vody: 85 - 90 %
  • Vodivosť surovej vody: > 500 µS/cm

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač SMP2002-F
  • Reverzné osmózy, 2 x RO-PLUS C3-9+C3-2
  • Online meranie tvrdosti
  • Digitálne dávkovanie NaOH na odstraňovanie CO2
  • Riadiaci systém s PLC, dotykový panel a komunikácia Ethernet
  • Zásobná nádrž 10 m³