|             |Print Print
International site

Doplnková voda pre vysoko tlakový kotol v elektrárni

Reference ID: 045228
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

Minimalizáciu času na inštaláciu a práce v prevádzke zákazníka možno dosiahnuť prostredníctvom úpravní vody od EUROWATER inštalovaných na roštoch. Tieto zariadenia sa dodávajú s kompletnými vnútornými potrubnými a elektrickými prepojeniami a systém je testovaný priamo vo výrobnom závode. Jenotlivé komponenty systému môžu byť vyrobené so špeciálnymi rozmermi tak, aby pri rekonštrukcii alebo projektovej prerábke pasovali do jestvujúcich priestorov budovy.
Táto úpravňa je dodaná pre projekt elektrárne "na zelenej lúke" a obsahuje výmenník tepla, zmäkčovač, reverznú osmózu, EDI zariadenie a riadiaci systém.

Technické údaje

Prietok cez EDI zariadenie: 2x 4 m³/h

Zariadenia v technológii

Na rošte inštalované demineralizačné zariadenie

  • Výmenník tepla
  • Zmäkčovač SMH 902-F
  • Reverzné osmózy, 2 x RO C2-4
  • Elektrodeionizačné zariadenie 2 x EDI 1-3400e
  • Riadiaca skriňa
  • Čistiaca jednotka pre RO na samostatnom rošte (nie je na obrázku)