|             |Print Print
International site

Doplnková voda pre centrálne vykurovanie

Reference ID: 103891
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Voda pre centrálny vykurovací systém

PGNiG je jednou z najväčších poľských spoločností zaoberajúcou sa ťažbou a distribúciou prírodných surovín.

Spoločnosť EUROWATER navrhla, vyrobila a inštalovala pre spoločnosť PGNiG plne automatizovanú úpravňu vody na výrobu, akumuláciu a distribúciu doplnkovej vody pre centrálny vykurovací systém a tiež pre napájanie kotla.

Technické údaje

Filtrácia a zmämkčovanie vody pre následnú úpravu

 • Prietok: 20 m³/h
 • Zvyšková tvrdosť: <0.05 °N


Voda pre diaľkové vykurovanie

 • Prietok: 20 m³/h
 • m-alkalita: <0.5 mval/dm³
 • Vodivosť: <25 µS/cm
 • Zvyškový rozpustený kyslík: <20 ppb 

 

Zariadenia v technológii

 • Automatické tlakové filtre, 2x TFB 14
 • Duplexný automatický zmäkčovač SMP 1802-F
 • Reverzné osmózy, 2x RO B2-24
 • Akumulačný zásobník s dopravnými čerpadlami demineralizovanej vody
 • Čerpadlá na doplnkovú vodu pre centrálne vykurovanie
 • Vákuový odplynovač VD23 AISI 304