|             |Print Print
International site

Demineralizovaná voda pre pivovar s nízkou spotrebou vody a energie

Reference ID: 068500
Priemysel: Nápojový priemysel, Pivovary
Aplikácia: Prídavná voda, Procesná voda

Voda je jednou zo základných ingrediencií pri výrobe piva a nealkoholických nápojov. Pivovary preto mávajú veľkú spotrebu vysoko kvalitnej vody.

Toto je aj prípad dánskeho pivovaru v meste Skælskør, ktorý od roku 1883 vlastní a prevádzkuje spoločnosť Harboes Bryggeri A/S. Harboe je spoločnosťou s veľmi prísnou podnikovou kultúrou, ktorá kladie dôraz na zodpovednosť, spoluprácu, kvalitu a výsledky. V čase, keď vo firme vznikla potreba výmeny jestvujúcej úpravovne vody, bolo samozrejmosťou využiť novú a energeticky úspornú technológiu za účelom minimalizácie spotreby vody a energie.

Namiesto jednoduchej výmeny bolo výsledným riešením dôkladné a všestranné vylepšenie. Spoločnosť EUROWATER dodala, inštalovala a novo vyvinula sériu jednotiek reverzných osmóz - RO-PLUS. Táto séria je zaujímavá tým, že je navrhnutá na využitie vody (obrat) až do 90 %, bez kompromisov zníženia spoľahlivosti prevádzky alebo kvality vyrábaného permeátu.

Celková optimalizácia riešenia priniesla pivovaru rozumné finančné úspory, ako aj zníženie dopadu výroby na životné prostredie v dôsledku redukovanej spotreby vody a energie. Návratnosť investície bola iba okolo jedného roka.

Technické údaje

  • Prietok: 3 x 20 m³/h
  • Vodivosť: < 15 μS/cm
  • Využitie vody: 88 %

Zariadenia v technológii

  • Reverzné osmózy s vysokým obratom, 3 x RO-PLUS C3-15+3
  • Triplexný zmäkčovač STFA 35
  • Tlakové filtre na odstraňovanie železa, 2 x TFB 25