|             |Print Print
International site

Dánske vodárne monitorujú kvalitu vody v režime on-line pre zaistenie vysokej spoľahlivosti dodávok

Reference ID: 096000
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

V spolupráci so spoločnosťou HACH, navrhla spoločnosť EUROWATER špeciálny analyzátor pitnej vody pre on-line merania množstva parametrov, ako sú zákal, kyslík, pH, teplota, vodivosť a redox potenciál.

Úprava vody je riadená jedným z najsofistikovanejších zariadení pre on-line monitorovanie kvality vody, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, čím sa dosiahne hlavný cieľ: bezpečná dodávka čistej pitnej vody pre spotrebiteľov. Okrem toho, dve nezávislé linky úpravy vody zabezpečujú vysokú spoľahlivosť dodávok. Upravená voda sa akumuluje v dvoch nezávislých zásobníkoch na čistú vodu.

Technické zariadenia ako celky sú zdvojené, takže jednu z liniek je možné odstaviť napr. za účelom preventívnej údržby, kým druhá bude vyrábať pitnú vodu. Týmto je zabezpečená vysoká spoľahlivosť dodávok pitnej vody. 

Z dôvodov zabezpečenia hygienickej stránky a bezpečnosti pitnej vody sa úprava uskutočňuje v uzavretých tlakových filtroch.

Tlakové filtre sú vyrobené z nerezovej ocele, presne tak ako v moderných prevádzkach na výrobu a spracovanie potravín.

  • Výkon: 2х 100 m³/h
  • "Smart" prístup úpravy, v súlade s prioritou nízkej spotreby energie a zohľadnenia zloženia surovej vody
  • Proporcionálne dávkovanie čistého kyslíka vyrábaného v generátore O2

Technické údaje

  • Prietok: 2x 100 m³/h
  • Železo < 0,2 mg/l
  • Mangán < 0.05 mg/l

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 4x TFB100 z nerezovej ocele AISI 316L, výška valcovej časti 3000 mm
  • Zariadenia na spätný preplach
  • Analyzátory pre on-line meranie množstva parametrov ako sú zákal, kyslík, pH, teplota, vodivosť a redox potenciál
  • Generátor kyslíka