|             |Print Print
International site

Centrálna úpravňa vody s prúdmi rozličnej kvality pre výrobu oceľových kordov

Reference ID: 064667
Priemysel:
Aplikácia: Kotlová voda, Chladiaca voda, Procesná voda

Pri rozširovaní závodu o nové výrobné linky, vzniklo viacero požiadaviek na množstvo a kvalitu upravenej vody. V rámci projekčných príprav rozšírenia, bol vytvorený samostatný priestor pre inštaláciu centrálnej technológie úpravy vody. Primárnym stupňom úpravy vody je nanofiltrácia. Takto upravená voda sa používa priamo na doplňovanie chladiacich systémov. Ďalšími stupňami úpravy vody sú domäkčenie pre kotolňu a membránová demineralizácia pre výrobu procesnej vody. Technológia obsahuje akumulačné nádrže nanofiltrovanej a demineralizovanej vody, automatické tlakové stanice pre distribúciu vody, integrovanú čistiacu jednotku pre membránové technológie a tiež nadradený riadiaci systém SIEMENS pre diaľkový dohľad a ovládanie kompletnej úpravne vody.

Technické údaje

Prietok

 • Nanofiltrácia: 22 m³/h
 • Zmäkčovanie: 13 m³/h
 • Demineralizácia: 1.7 m³/h

Kvalita surovej vody – studničná (pitná) voda

 • Alkalita: 18 °N
 • Celková tvrdosť: 15 °N
 • Vodivosť: 508 μS/cm

Upravená voda

 • Alkalita: 0.5 °N
 • Celková tvrdosť: < 0.1 °N
 • Vodivosť: 4 μS/cm

 

Zariadenia v technológii

 • Mechanická filtrácia 2x 1BF2, 50 μm
 • Dávkovacie čerpadlo na echloráciu DDI s riadiacim panelom SE30
 • Dávkovacie čerpadlá na antiscalant DDI
 • Mechanická filtrácia AF 10x30" (5+1 μm abs)
 • Jednotka nanofiltrácie NF C3-21 s CIP jednotkou
 • PP zásobná nádrž 12 m3
 • Automatická tlaková stanica 2x CRE10-6 + CR10-6
 • Automatický zmäkčovač SMH1202
 • Reverzná osmóza B1-6
 • PP zásobná nádrž 8 m3 + Automatická tlaková stanica
 • 2x automatická regulácia kvality obehovej vody chladiaceho okruhu EUROTROL 2D s riadiacim panelom SE30
 • Lokálne PLC riadiace panely SE
 • Nadradený riadiaci systém SIMATIC S7