|             |Print Print
International site

Automatická úpravňa procesnej a chladiacej vody pre technológiu tlačiarne a napájanie VZT jednotiek

Reference ID: 056948
Priemysel: Tlačiarenský priemysel
Aplikácia: Chladiaca voda, Procesná voda, Voda pre zvlhčovače

Riešenie jednej komplexnej technológie úpravy vody v priemyselných podnikoch sa stáva pri budovaní nových prevádzok štandardom. Inak tomu nebolo ani pri výstavbe tlačiarne známej spoločnosti v Bratislave. Jedna technológia, pre všetky spotreby upravenej vody v rámci celej prevádzky, šetrí investičné ale aj prevádzkové náklady. Inštalovaná technológia zabezpečuje úpravu vody pre 3 rôzne kvalitatívne a množstevné požiadavky. Najväčší odber predstavuje voda priamo do procesu so špeciálnou konkrétnou požiadavkou na obsah celkovej tvrdosti a mineralizácie vo vode, ďalej sa voda používa pre potreby zvlhčovania výrobných priestorov a tiež na doplňovanie uzatvorených chladiacich okruhov.

Technické údaje

Prietok

 • Demineralizácia: 3 m³/h
 • Zmäkčovanie: 6 m³/h

Kvalita surovej vody – mestská pitná

 • Celková tvrdosť: 15 °N
 • Chloridy: 40 mg/l
 • Sírany: 50 mg/l

Kvalita upravenej vody podľa požiadaviek zákazníka

 • Celková tvrdosť: 8 °N
 • Chloridy: 15 mg/l
 • Sírany: 20 mg/l

Zariadenia v technológii

 • Dechlorátor ACH 901 s riadiacim panelom SE10
 • Zmäkčovač SMH 602
 • Mechanické filtre 3x BigBlue 20“
 • Reverzná osmóza B2-10 s riadiacim panelom SE30
 • Polypropylénová zásobná nádrž s objemom 3 m3 + automatická tlaková stanica
 • Zmiešavací systém s riadiacim panelom SE30C
 • Dávkovacie čerpadlá na chemickú korekciu vlastností obehovej vody uzavretých chladiacich okruhov