|             |Print Print
International site

Úsporná úpravňa vody pre veľkú nemocnicul

Reference ID: 090000
Priemysel: Nemocnice
Aplikácia: Kotlová voda, Procesná voda, Oplachová voda

Táto nemocnica zaznamenala významné úspory v spotrebe vody, soli a energie. V porovnaní s predošlou inštaláciou šetria v súčasnosti za rok okolo 10000 m³ vody. Nemocnica vyžaduje spoľahlivú a robustnú úpravňu vody a dôležité bolo využitie nových a na spotrebu energie efektívnych technológií, aby sa minimalizovala spotreba vody, spotrebných materiálov a energie.
 
Zmäkčovanie iónovou výmenou zabraňuje tvorbe vápenatých a horečnatých usadenín v technickej inštalácii výmenou vápnika a horčíka z vody za sodík, ktorý nespôsobuje usadzovanie. Tvrdosť vody sa meria kontinuálne. Ak prekročí nastavenú hodnotu, zariadenie Testomat vyšle signál, ktorý spustí regeneračný proces zabezpečujúci viac ako 99 % účinnosť využitia vody.
 
Reverzná osmóza sa používa na výrobu demineralizovanej vody. Zachytáva vyše 98 % vo vode rozpustených solí a odstraňuje z vody pyrogénne látky a mikroorganizmy. Technológia RO-PLUS zvyšuje účinnosť využitia vody až na 85 %.
 
Spotreba vody počas dňa je nepravidelná. Akumulácia vody v zásobníku demineralizovanej vody významne znižuje spotrebu soli, vody a energie. Voda v zásobníku sa v okruhu kontinuálne recirkuluje cez UV sterilizátor a RO zariadenie. Dezinfekcia UV svetlom účinne eliminuje rast všetkých mikroorganizmov vo vode tým, že štiepi DNA mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy, riasy a huby. Navyše, keďže membrány RO zachytávajú aj organické látky, slúži ako sekundárna hygienická bariéra.

Technické údaje

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač STFA 30 duplex
  • Testomat on-line meranie tvrdosti
  • Zariadenie na recyklovanie regeneračnej vody
  • RO-PLUS zariadenia, 3 x C2-6+2 
  • Wedeco Aquada UV sterilizátor
  • RO dezinfekčné zariadenie B1-1