|             |Print Print
International site

Úprava vody pre mliekarenskú prevádzku

Reference ID: 083200
Priemysel: Nápojový priemysel, Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda, Prídavná voda, Procesná voda, Oplachová voda

Zmena zdroja vody vo verejnom vodovode spôsobila zvýšenie tvrdosti pitnej vody. Z tohto dôvodu potrebovali na zabezpečenie mliekarenskej prevádzky vybaviť úpravu vstupnej vody zmäkčovaním. Upravená voda sa používa ako prídavná voda pre mliekarenskú výrobu, ako napájacia voda kotla a pre rôzne čistiace procesy (CIP).

Požiadavkou zákazníka bolo, aby voda mala potrebnú istú tvrdosť. Preto sa zmäkčená voda zmiešava vo vhodnom pomere s pitnou neupravenou vodou, aby obsahovala požadované množstvo vápenatých a horečnatých soli. V prvom stupni sa voda filtruje v dvoch paralelných filtroch so spätným preplachom, potom prechádza zmäkčovačom a v závere sa dezinfikuje UV dezinfekčným zariadením.
Mliekareň vyrába tvaroh, smotanu, mlieko, jogurty, džúsy a ice-tea.

Technické údaje

  • Prietok: Max 150 m3/h 
  • Tvrdosť: 0.5 - 0.7 °N

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač, STFA 40, duplex
  • Soľankové hospodárstvo
  • On-line meranie zvyškovej tvrdosti, Testomat
  • On-line meranie transmisie vody
  • UV dezinfekčné jednotky 3x Wedeco Spektron 650e
  • Centrálny PLC systém s dotykovým displayom so signálmi z meracích zariadení
  • Potrubný systém vyrobený z nerezovej ocele