|             |Print Print
International site

Úprava vody pre mliekareň PepsiCo

Reference ID: 103000
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Procesná voda

Vybudovanie novej potravinárskej prevádzky v meste Vyšneve neďaleko Kyjeva je po akvizícii Wimm-Bill-Dann jednou z najväčších investícií spoločnosti PepsiCo do ukrainského mliekarenského priemyslu. PepsiCo prebudovala jestvujúcu mliekareň v súlade s bežnými štandardmi PepsiCo. Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody poskytujúcu najvyšší možný štandard.

Projekt obsahoval nasledujúce časti:

 1. Modernizácia jestvujúceho systému predúpravy vstupnej vody za účelom ochrany pred zanášaním membrán. Filtre teraz možno preplachovať so vzduchom i vodou. Výsledky: Vyššia účinnosť preplachov filtračného média, menej preplachovacích cyklov, nižšia spotreba vody a vyššia kvalita filtrovanej vody.
 2. Tri nové jednotky RO, každá s výkonom 35 m³/h, čo zabezpečuje vyššiu zálohu a spoľahlivosť v dodávkach demineralizovanej vody.
 3. Plno automatická jednotka CIP za účelom uskutočňovania pravidelného čistenia membrán na odstraňovanie usadenín vápenatých solí a mikroorganizmov.
 4. Začlenenie jestvujúceho UV sterilizátora za účelom trvalého dosiahnutia vysokej kvality vody bez biologickej aktivity.
 5. Centrálny PLC riadiaci systém na monitorovanie a riadenie celej úpravne vody - jestvujúcich i nových zariadení. Centrálny PLC riadiaci systém slúži ako monitorovacie riadiace centrum a obsahuje programovateľné ovládače SIEMENS S7, dotykové rozhranie pre ovládanie, frekvenčné meniče a dávkovače a obsahuje komunikáciu prostredníctvom Profibus a GSM/SMS.
 6. Inštalácia; vybavenie a potrubia z nerezovej ocele AISI316.
 7. Uvedenie do prevádzky.
 8. Kompletná dokumentácia.

Technické údaje

 • Prietok: 3 x 35 m³/h

 

Zariadenia v technológii

 • Čerpadlá na dávkovanie antiscalantu, 2 x DDC 9-7
 • Reverzné osmózy, 3 x RO C3-30
 • Dávkovanie NaOH, NaClO a pyrosiričitanu sodného, 7 x DDC 9-7
 • Plno automatická CIP jednotka
 • Centrálny PLC riadiaci systém