|             |Print Print
International site

Úprava kondenzátu spalín v CHP závode na spaľovanie biomasy

Reference ID: 097100
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Úprava kondenzátu spalín

Kondenzát spalín z elektrárne vo Švédsku sa upravuje technológiami na úpravu vody od EUROWATER. Kondenzát spalín je odpadovou vodou, ktorá je kontaminovaná ťažkými kovmi a organickými látkami. Vyžaduje sa niekoľko stupňov úpravy, kým sa upravená voda vypustí do recipienta.

Úpravňa vody je navrhnutá na maximálny prietok 34 m³/h. Obsahuje dva paralelné pieskové filtre na odstránenie suspendovaných tuhých častíc. Následne, dva filtre s aktívnym uhlím znižujú obsah dioxínov a ďalších organických polutantov. Odstraňovanie ťažkých kovov sa skladá z dvoch stupňov. Prvým stupňom sú dva paralelné selektívne iónmeniče na odstránenie ortuti (Hg). Druhý stupeň obsahuje selektívne iónmeniče na ťažké kovy. Nakoniec sa uplatňuje dočisťovací filter s náplňou na odstraňovanie arzénu.

Technické údaje

 

 • Prietok: 34 m³/h
 • Kadmium (Cd): < 0.02 µg/L
 • Chróm (Cr): < 0.5 µg/L
 • Ortuť (Hg): < 0.1 µg/L
 • Nikel (Ni): < 0.5 µg/L
 • Zinok: < 0.3 µg/L

Zariadenia v technológii

 
 • Tlakové filtre, 2x TFB 20 na odstránenie suspendovaných častíc
 • Filtre s aktívnym uhlím, 2x ACTFB 20
 • Filtre s filtračným sáčkom, 3x EF5
 • Iónmeničové filtre, 2x STFA 20 na odstraňovanie ortuti (Hg)
 • Iónmeničové filtre, 2x STFA 20 na odstraňovanie ťažkých kovov
 • Tlakový filter TF 20 na odstraňovanie arzénu (As)