|             |Print Print
International site

Úpravňa vody pre dátové centrum Facebook

Reference ID: 076042
Priemysel: Elektrotechnický priemysel
Aplikácia: Chladiaca voda

Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravňu vody v severnej časti Švédska pre serverovú farmu Facebook-u. Aby dosiahlo serverové stredisko maximálny výkon, inštalovalo sa namiesto tradičných chladicich metód chladenie metódou atomizácie vody (tvorba vodnej hmly vysokotlakovými tryskami). Jednou z výhod tejto metódy je dosiahnutie vysokej vlhkosti, čím sa znižuje statická elektrina v serverovej miestnosti.

Úpravňa vody dodáva kvalitnú vodu s vodivosťou nižšou ako 5 5 μS/cm a obsahuje 3 paralelné linky s filtráciou cez aktívne uhlie, zmäkčovaním a demineralizáciou.

Za účelom redukcie mikrobiologického ožievenia sa inštalovala dvojica UV sterilizátorov vody.

Technické údaje

  • Prietok: 3 x 9 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Filtre s aktívnym uhlím, 3 x ACTFB 17 s riadiacim panelom SE20
  • Zmäkčovače, 3 x SMP 902-F
  • Reverzné osmózy, 3 x RO C3-9/CRNE 20-10 s riadiacim panelom SE30
  • UV sterilizátory, 2 x Spektron 3