|             |Print Print
International site

Procesná voda na výrobu zmrzliny

Reference ID: 129700
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Prídavná voda

Rud je vedúcou zmrzlinárskou spoločnosťou na Ukrajine a jej produkty sa exportujú do mnohých európskych krajín. Spoločnosť sa usiluje o neustále zlepšovanie výroby vo vzťahu k životnému prostrediu, pričom používanie vody predstavuje významnú časť.

Rud potrebovala úpravňu vody na výrobu procesnej vody pre výrobu zmrzliny a taktiež vodu na oplachy. Úpravňa sa skladá z dvoch pieskových tlakových filtrov na mechanickú filtráciu, dvoch nanofiltračných jednotiek, CIP jednotky a riadiacej skrine s PLC riadeniami.

Technické údaje

  • Prietok: 2 x 25 m3/h

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x TFB 25
  • Zariadenie na preplach filtrov obsahujúce dúchadlo a pracie čerpadlo
  • Dávkovanie antiscalantu
  • Dechlorácia dávkovaním siričitanov
  • Nanofiltračné jednotky, 2 x NF C3-24
  • CIP jednotka pre NF
  • Riadiaca skriňa s PLC riadením