|             |Print Print
International site

Odželezovanie vody vo filtroch z nerezovej ocele

Reference ID: 120140
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Vodáreň bola rekonštruovaná s využitím nových a moderných zariadení na úpravu vody. Budova bola vo veľmi dobrom stave bez potreby obnovy. Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER bola hlavným dodávateľom s realizáciou návrhu, dodávky, inštalácie a uvedenia do prevádzky novej úpravne vody, ako aj odinštalovaním pôvodných zariadení. Hlavné časti novej vodárne:

 • Tlakové filtre z nerezovej ocele inštalované ako primárne a sekundárne filtre na odstraňovanie železa, mangánu a amónnych iónov;
 • Prevzdušňovacie zariadenie a zariadenie na preplach;
 • Monitorovací panel pre on-line meranie zákalu, kyslíka, pH a vodivosti;
 • Distribučný systém s frekvenčne ovládanými posilňovacími čerpadlami;
 • Potrubný systém z nerezovej ocele.

 

Technické údaje

 • Prietok: 30 m³/h
 • Železo: < 0.05 mg/l
 • Mangán: < 0.02 mg/l
 • Amónne ióny: < 0.05 mg/l

Zariadenia v technológii

 • Tlakové filtre, 2 x TFB 35 AISI 316L
 • Bezolejový kompresor na aeráciu
 • Zariadenie na preplach, obsahujúce dúchadlo a pracie čerpadlo
 • Aerácia a riadiaci vzduchový systém
 • Monitorovací panel
 • Distribučný systém