|             |Print Print
International site

Úpravňa vody pre miekareň Arla / Molvest dairy v Rusku

Reference ID: 083184
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Pitná voda, Prídavná voda, Procesná voda, Oplachová voda

Spoločnosť EUROWATER dodala a inštalovala úpravne vody pre mnohé mliekarne Arla Foods v Dánsku. Keď sa Arla rozhodla vybudovať nový výrobný závod v juhozápadnom Rusku spolu s miestnou mliekarenskou spoločnosťou Molvest, spoločnosť EUROWATER bola vybraná ako preferovaný partner.
Na zníženie obsahu železa a mangánu v surovej vode sa využíva filtrácia v dvoch paralelných tlakových filtroch. Upravená voda sa akumuluje vo veľkých nerezových zásobníkoch a dopravuje do miesta spotreby prostredníctvom vhodných čerpadiel. Voda sa používa ako procesná voda pri výrobe syrov, pitná voda a na čistiace a oplachovacie účely.
Na minimalizáciu mikrobiologického oživenia vody bolo inštalované UV dezinfekčné zariadenie. V súvisosti so separáciou mlieka a tepelnou úpravou je dôležité, aby voda neobsahovala rozpustené minerály. Tým sa zabráni zlyhávaniu a poruchám technických zariadení prevádzky. Pre tento účel bola v mliekarni nainštalovaná technológia zmäkčovania s následnou demineralizáciou reverznou osmózou, čím sa odstránilo až 98 % solí z vody.
CIP čistiace zariadenie membránového systému v spojení s výrobou srvátky vyžaduje použitie demineralizovanej vody vysokej kvality. Preto sa zvolila kompaktná úpravňa vody obsahujúca systém reverznej osmózy s predúpravou inštalovanou na spoločnom nerezovom ráme, pripravená ihneď na použitie.

Technické údaje

  • Prietok: 50 m³/h
  • Železo: < 0.05 mg/l
  • Mangán: < 0.02 mg/l

 

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x TFB 50
  • Čerpacia jednotka
  • UV sterilizátor Spektron 350e
  • Zmäkčovač SMH 602
  • Reverzná osmóza B2-8
  • Kompaktná jednotka CU:RO, reverzná osmóza a zmäkčovač