Prídavná voda pre vysokotlakový kotol 2 x 30 m³/h

Reference ID: 068520
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém

Zdrojom vody je rieka s vysokým obsahom solí, hlavne chloridov. Množstvo organických látok v surovej vode sa mení počas roka. Predúprava bola navrhnutá pre zabezpečenie prijateľnej kvality vody vstupujúcej do demineralizačnej stanice. V RO zariadeniach sa použili membrány odolné voči znečisteniu organickými látkami. Tiež sa využíva čistenie membrán prostredníctvom CIP jednotky s teplou vodou.

Za membránovými zariadeniami obsahuje úpravňa vody iónovýmennú technológiu UPCORE. Každý filter obsahuje dve komory; jednu pre slabý a druhý pre silný iónmenič. Takáto zostava úpravne vody umožňuje veľmi ekonomickú prevádzku z pohľadu spotreby chemikálií. Náplň každého filtra sa pri regenerácii premiestni to externej nádrže z dôvodu potreby alkalického čistenia.

Konečné dočistenie vody sa uskutočňuje v dvoch mixed bed zariadeniach.

Voda sa používa na prevádzku vysoko tlakového kotla a tiež aj na doplňovanie strát systému diaľkového vykurovania. Počas nábehu prevádzky závodu sa potreba demineralizovanej vody vyriešila kontajnerovou úpravňou vody od EUROWATER, doba prenájmu bola jeden rok.

 

 

Technické údaje

 • Flow: 2 x 30 m³/h
 • Conductivity: < 0.07 µS/cm
 • Silica: < 0.01 mg/L

Zariadenia v technológii

 • Coagulation and flocculation unit
 • Ultrafiltration unit
 • Sand filter type TFB 75
 • Reverse osmosis units with automatic CIP, 2 x RO C3-12
 • Demineralization unit UPCORE duplex
 • CO2 degasser
 • Mixed bed MBA 900 duplex
 • Activated carbon filter AC-TFB 14 for waste water filtration
 • Brine maker for anion resin cleaning