|             |Print Print
International site

Prídavná voda pre tepelnú elektráreň

Reference ID: 006300
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém

Spoločnosť Energi Randers Produktion A/S sa nachádza v prístave Randers pri päte komína vysokého 127 m. Prevádzka produkuje ročne 223000 MWh. Elektrickou energiou zásobuje 32000 odberateľov a diaľkovým rozvodom tepla 10500 zákazníkov.
 
Kombinovaná tepelná elektráreň vyrába elektrickú a tepelnú energiu v spoločnej prevádzke. Prídavná voda je potrebná pre vysoko tlakový parný kotol a distribučnú sieť diaľkového vykurovania.
 
Prídavná voda pre vysoko tlakový parný kotol sa demineralizuje na základe patentovaného princípu úpravy vody UPCORE, ktorý spája dobre známe výhody demineralizácie vody prostredníctvom iónovej výmeny s protiprúdovou regeneráciou. Po úprave vody v systéme UPCORE sa voda dočisťuje v mixed bed zariadení. Vodivosť výstupnej demineralizovanej vody je nižšia ako 0.07 of µS/cm s obsahom SiO2 nižším ako 0.01 mg/l. Úpravňa vody obsahuje dve linky v paralelnom zapojení. Každá z nich je navrhnutá na prietok 5 m³/h.
 
Prídavná voda pre distribučnú sieť diaľkového vykurovania sa vyrába v zariadení RO-PLUS. Tento systém je navrhnutý na dosiahnutie využitia vody až do 90 % bez zníženia spoľahlivosti a kvality vody. Ako predúprava vstupnej vody na reverznú osmózu sa využíva zmäkčovanie. Táto úpravňa vody má výkon 15 m³/h a vodivosť vyrobenej demineralizovanej vody je nižšia ako 10 µS/cm.
 
Okrem iného, PLC riadiace systémy úpravne vody sú integrované do existujúceho systému SCADA tepelnej elektrárne.

Technické údaje

Vysoko tlakový parný kotol

 • Prietok: 5 m³/h
 • Vodivosť: < 0.07 μS/cm
 • Obsah SiO2: < 0.01 mg/l

Diaľkové vykurovanie

 • Prietok: 15 m³/h 
 • Vodivosť: < 10 μS/cm

 

Zariadenia v technológii

Vysoko tlakový parný kotol

 • Demineralizátor UPCORE duplex
 • CO2 odplyňovač
 • Mixed bed MBA 600 duplex

Diaľkové vykurovanie

 • Zmäkčovač STFA 1802
 • Testomat ECO
 • Reverzná osmóza RO-PLUS 03-12+3