Pogumované pieskové filtre odolné voči morskej vode

Reference ID: 119250
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém, Procesná voda

Avedøre Power Station, ktorú vlastní DONG Energy A/S, je kombinovaná tepláreň a elektráreň, situovaná na pobrežnej zóne južne od Kodane. Za účelom zníženia spotreby mestskej pitnej vody ako procesnej vody, využíva elektráreň v niektorých procesoch odsolenú morskú vodu. Morská voda sa odsoľuje v RO zariadeniach s využitím pieskových filtrov v predúprave. Po ďalšom dočistení sa permeát z RO zariadení používa hlavne ako napájacia kotlová voda alebo prídavná voda pre systém diaľkového vykurovania.

Nakoľko sú technológie vystavené náročným prevádzkovým podmienkam, existujúce laminátové pieskové filtre popraskali a bola potrebná ich výmena.
Nové pieskové filtre od EUROWATER sú vyrobené z ocele. Vnútorný povch filtrov je ošetrený certifikovaným pogumovaním zabezpečujúcim úplnú tesnosť. Zvonka sú filtre upravené vysoko kvalitným expoxidovým náterom zaradeným v triede korozivity C5-I.
Okrem toho by malo byť nové filtračné riešenie navrhnuté s ľahkou dostupnosťou pre účely pohodlnej obsluhy a jednoduchej servisovateľnosti. Preto je celé riešenie obsahujúce filtre, oddeľovací zásobník, potrubný systém a funkčné ventily navrhnuté a dodané ako na ráme inštalované riešenie.
Kompletný projekt obsahoval návrh, výrobu, inštaláciu a spustenie do prevádzky.

Technické údaje

  • Prietok: 70 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Pieskové filtre, 3 x TFB 35 s vnútornou povrchovou úpravou pogumovaním
  • Dúchadlo na preplach
  • Oddeľovací zásobník z PP, cca 5 m³/h
  • Potrubný systém a ventily v PP-H