|             |Print Print
International site

Optimalizácia prevádzkových nákladov v potravinárskej výrobe rozšírením existujúcej reverznej osmózy na RO-PLUS systém

Reference ID: 107643
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda

Voda je nenahraditeľná surovina a jej zdroje sú obmedzené. Toto si uvedomuje aj celosvetovo pôsobiaca potravinárska spoločnosť, pre ktorú je znižovanie spotreby vody vo výrobe jednou z najväčších priorít. Spoločnosť využila ponuku EUROWATER modernizovať 19 rokov starú jednotku reverznej osmózy, dodatočnou inštaláciou prídavného modulu RO-PLUS. Prídavný modul, vrátane potrubného prepojenia, regulácie a riadiacej jednotky bol namontovaný priamo na rám pôvodnej reverznej osmózy.
Inštaláciou modulu RO-PLUS sa znížilo množstvo odpadovej vody o 50 %. Zároveň prišlo ku zníženiu spotreby soli na regeneráciu zmäkčovačov.

Technické údaje

Pôvodná reverzná osmóza RO C3-9

 • Prietok - permeát: 8000 l/h
 • Prietok - koncentrát: 2700 l/h
 • Vodivosť: < 10 μS/cm
 • Obrat: 75 %

Modernizovaná  RO-PLUS C3-9 + 2

 • Prietok - permeát: 8000 l/h
 • Prietok  - koncentrát: 1300 l/h
 • Vodivosť: < 10 μS/cm
 • Obrat: 86 %

Zariadenia v technológii

 • Tlakový filter NSB 130
 • Filter s aktívnym uhlím ACF 1801 na dechloráciu
 • Zmäkčovač SMH 1202
 • Reverzná osmóza RO-PLUS C3-9 + 2
 • Analyzátor zvyškovej tvrdosti vody Testomat 808
 • Centrálny elektrický rozvádzač