|             |Print Print
International site

Odželezovanie, zmäkčovanie a membránová filtrácia v potravinárskom priemysle

Reference ID: 116161
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda, Chladiaca voda, Oplachová voda

Zákazník dvojnásobne zvýšil výrobnú kapacitu, čo znamenalo i potrebu rozšírenia úpravne vody.

Preto spoločnosť SILHORKO-EUROWATER inštalovala dva filtre na odstránenie železa nasledované duplexným zmäkčovačom na úpravu vody s nominálnym prietokom 100 m3/h.

Časť prúdu mäkkej vody je privedená do reverznej osmózy, ktorá vyrába permeát pre napájanie kotlov. Všetky zariadenia sú ovládané PLC riadeniami a všetky dôležité parametre sú zaznamenávané, prípadne monitorované v on-line režime.

 

Technické údaje

  • Prietok: 100 m³/h filtrovanej a zmäkčenej vody
  • Prietok: 2 x 12.5 m³/h demineralizovanej vody
  • Železo: < 0.2 mg/L
  • Tvrdosť: < 0.5 °dH
  • Demineralizovaná voda - vodivosť: < 20 µS/cm

 

 

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 2 x TFB 100
  • Duplexný zmäkčovač STFA 40
  • Jednotky reverznej osmózy, 2 x RO C3-9
  • Riadiaca skriňa s PLC Siemens a dotykovým panelom