Najväčší a najmodernejší systém na UV sterilizáciu pitnej vody v Dánsku

Reference ID: 074900
Priemysel: Vodárne
Aplikácia: Pitná voda

Spoločnosť EUROWATER dodala veľký UV sterilizačný systém do mestskej vodárenskej prevádzky neďaleko Kodane. Vodný zdroj vyrába ročne okolo 7 miliónov m³ vody a zásobuje asi 200 000 spotrebiteľov čistou pitnou vodou. Dezinfekcia vody prostredníctvom UV technológie je nadštandardným bezpečnostným opatrením proti mikrobiologickej kontaminácii pitnej vody. Riziká sú veľmi nízke, ale následky sú celkom vážne pretože vodáreň zásobuje veľmi významný počet spotrebiteľov.

Kľúčovou je vysoká bezpečnosť pitnej vody. Vodárenská prevádzka podrobne monitoruje kvalitu vody a je certifikovaná v súlade so štandardmi pre bezpečnosť potravín (ISO 22000). UV systém je validovaný podľa US EPA UVDGM a certifikovaný pre použitie pri úprave pitnej vody. Množstvo UV svetla (UV dávka) je rozhodujúce pre efekt dezinfekcie a je monitorované a prispôsobené k aktuálnym prietokom a transmitancii vody.

Technické údaje

  • Prietok: 5 x 500 m³/h

 

Zariadenia v technológii

  • UV sterilizátory, 5 x Wedeco BX 1800 (nizkotlakové lampy)
  • Kontinuálne monitorovanie a nastavenie UV dávky pomocou systému Vario dose control