|             |Print Print
International site

Mäkká a demineralizovaná voda pre cateringovú spoločnosť

Reference ID: 075805
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Procesná voda, Oplachová voda

Úpravňa vody je navrhnutá pre dve aplikácie: Prvou je výroba mäkkej vody pre práčky a druhou je demineralizovaná voda pre umývačky riadu a voda priamo na výrobu jedál.

Použitie vysokej kvality vody ponúka lepšie výsledky prania, nízku spotrebu detergentov, minimálnu koróziu, nízku energetickú náročnosť a predĺženú životnosť technických zariadení.

Za účelom dosiahnutia optimálnej bezpečnosti jedál je procesná voda na ich výrobu demineralizovaná a sterilizovaná. Všetky zariadenia úpravne vody sú riadené automaticky a kvalita vody je monitorovaná.

Technické údaje

 • Prietok, mäkká voda: 6 m³/h
 • Zvyšková tvrdosť: < 0.1 °N
 • Prietok, demineralizovaná voda: 1.5 m³/h
 • Vodivosť: 10 µS/cm

Zariadenia v technológii

 • Mechanické filtre
 • Filter s aktívnym uhlím ACM 61 s riadiacim panelom SE10
 • Duplexný zmäkčovač SMH 362-F
 • UV sterilizátor Aquada 7
 • Reverzná osmóza RO B1-4 s riadiacim panelom SE30
 • Zásobná nádrž 2,500 L s hladinovými spínačmi
 • Dopravné čerpadlo
 • UV sterilizátor Aquada 4