|             |Print Print
International site

Demineralizácia vody systémom UPCORE pre parný kotol a výrobu želatíny

Reference ID: 119837
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda, Procesná voda

Spoločnosť GeLiMa, a.s., patrí do skupiny Weishardt, ktorá je štvrtým najväčším výrobcom tradičných želatín bravčového, hovädzieho a rybacieho pôvodu na farmaceutické, potravinárske a technické použitie na svete. Pri tomto druhu výroby je potrebná demineralizovaná voda a tiež para v potravinárskej kvalite. Vzhľadom na stále častejšie technické problémy so staršou technológiou úpravy vody na kotolni sa rozhodli pre jej výmenu. Ako zdroj slúži voda z vlastných studní s rôznou kvalitou. Celá výmena technológie demineralizácie prebehla bez potreby odstavenia výroby. Ako dočasný zdroj demineralizovanej vody bola použitá mobilná technológia CHÚV inštalovaná v kontajneri. Toto riešenie sa ukázalo ako veľmi dobré, vzhľadom na neočakávané komplikácie, súvisiace s využitím časti pôvodnej technológie, ktoré sa vyskytli počas výmeny. Celkové trvanie výmeny technológie dosiahlo približne 9 týždňov. Kvalita vyrábanej vody novým demineralizátorom UPCORE je menej ako 1 µS/cm a denná produkcia vody dosahuje okolo 300 m3.

Technické údaje

  • Prietok demineralizovanej vody: 15 m3/h
  • Vodivosť: < 5 μS/cm

Zariadenia v technológii

  • Filter AF 5x30, 2 ks
  • Duplexný demineralizátor DMCE UPCORE-15
  • Odplynovacia veža CO2-15
  • Systém denných nádrží na regeneračné chemikálie (HCl, NaOH)
  • Komponenty MaR +GF+ Signet
  • Riadiaci systém SE30C
  • Centrálny elektrorozvádzač RM