|             |Print Print
International site

Bezchemická úprava doplnkovej vody pre elektráreň

Reference ID: 095103
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda, Voda pre centrálny vykurovací systém

Renosyd I/S, tepelná elektráreň situovaná v meste Skanderborg v Dánsku nahradila ich jestvujúcu úpravňu doplnkovej vody. Jedným z ich hlavných dôvodov bolo vyhnúť sa používaniu chemikálií. Využitím možností membránového odplyňovania na odstránenie CO2 namiesto dávkovania lúhu a použitím EDI zariadenia na výrobu permeátu namiesto konvenčných mixed-bed systémov, nevzniká potreba používania chemikálií na výrobu permeátu s veľmi nízkou vodivosťou a obsahom SiO2.

Technické údaje

  • Prietok: 3.8 m³/h
  • Vodivosť: < 0.1 µS/cm
  • SiO2 < 20 ppb

 

Zariadenia v technológii

  • Zmäkčovač SMH 602 s riadiacim panelom SE20
  • Reverzná osmóza B2-16 s riadiacim panelom SE30
  • Membránový odplyňovač Liqui-Cel X50
  • EDI zariadenie 1-3400e
  • Mixed-bed EUREX 601