2 x 60 m³/h ultra čistej vody pre elektráreň - úpravňa v kontajneroch rozmerov 6 x 40’

Reference ID: 022200
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Kotlová voda

Tento zákazník potreboval rozšíriť jestvujúcu úpravňu vody, avšak nemal na to k dispozícii voľný priestor. Rovnako požadoval, aby boli v prevádzke uskutočnené iba minimálne stavebné a inštalačné práce. Preto sa prijalo rozhodnutie objednať úpravňu vstavanú do 40' kontajnerov. Inštalačný priestor sa tak zredukoval len na potrubné a elektrické prepojenia medzi kontajnermi.

 

Technické údaje

 • Prietok: 2 x 60 m³/h
 • Vodivosť: <0.2 μS/cm
 • Obsah SiO2: <0.02 mg/l
 
Parametre surovej vody
 • Vodivosť: 200 μS/cm
 • pH: ~ 8
 • Tvrdosť: 1.5 °N
 • Sodík Na+ a draslík K+ : 25 mg/l
 • Alaklita: 10 mg/l
 • Chloridy Cl- : 40 mg/l
 • Sírany SO42-: 20 mg/l
 • Obsah SiO2: 2 mg/l
 • ChSKMn: < 3 mg/l

Zariadenia v technológii

Kontajner č. 1

 • Čerpadlo surovej vody 90 m³/h
 • Filtrácia 3 x TFB 20 s PPA povrchovou úpravou
 • Zariadenia na pranie
 Kontajner č. 2
 • Mechanická filtrácia s filtračnými vložkami
 • Dávkovanie antiscalantu
 • Reverzná osmóza C6-54
 • Čistiaca jednotka

Kontajner č. 3

 • Elektrodeionizácia EDI 18-3400e
 • Potrubný systém so zváraného PP (polypropylénu)