|             |Print Print
International site

Úprava vody pre výrobu cukru

Reference ID: 120555
Priemysel: Potravinársky priemysel
Aplikácia: Kotlová voda

Spoločnosť EUROWATER dodala úpravňu vody pre cukrovar na Ukraine, ktorý rekonštruoval svoju starú výrobnú technológiu. Došlo aj k výmene parnej turbíny za novú.

Dodané bolo kompletné, nové riešenie na výrobu ultra čistej vody. Surová voda pochádza z 3 studní v závode a upravuje sa v nasledovných stupňoch: 1. odstraňovanie železa; 2. zmäkčovanie; 3. reverzná osmóza; 4. dočistenie s EDI. 

 
 

 

Technické údaje

  • Prietok:        20 m³/h
  • Vodivosť:    < 10 µS/cm
  • SiO2:          < 20 ppb

Zariadenia v technológii

  • Tlakové filtre, 4x NSB130
  • Zásobník na praciu vodu
  • Príslušenstvo na pranie filtrov
  • Zmäkčovač, 3x SMH 2001
  • Dávkovacie čerpadlo DDC9-7 AR na dávkovanie lúhu
  • Reverzná osmóza, RO C3-18
  • EDI zariadenie, 4-5000e