|             |Print Print
International site

Úprava vody pre výrobu špičkovej audio techniky

Reference ID: 141088
Priemysel: Elektrotechnický priemysel, Priemysel povrchových úprav
Aplikácia: Oplachová voda

Zákazník je výrobcom špičkovej audio techniky a elektrónkových zosilňovačov pracujúcich v "triede A", bez skreslenia výstupného signálu do reproduktorov/slúchadiel. Pre podporu rozšírenia jeho výrobných kapacít moderných hliníkových skriniek zariadení a ich pohľadových prvkov v novej eloxovacej linke povrchovej úpravy sa za účelom dosiahnutia exkluzívneho vzhľadu a najvyššej kvality výrobkov používa na oplachy demineralizovaná voda vysokej čistoty. Limitovaný priestor výrobnej haly vytvoril silnú výhodu pre naše kompaktné riešenie.

Spoločnosť EUROWATER dodala a na mieste inštalovala kompaktnú úpravňu na výrobu demineralizovanej vody. Na dočistenie vyrobenej oplachovej vody na požadovanú kvalitu sa uplatňuje off-site regenerovateľné mixed-bed zariadenie. Celá technológia na úpravu vody tak zaoberá v rámci výrobnej haly iba nepatrný priestor.

Technické údaje

  • Prietok: 250 l/h
  • Vodivosť: < 2 µS/cm

Zariadenia v technológii

  • Ochranný 10“ vstupný mechanický filter
  • Kompaktná úpravňa vody CU:RO SM41 B1-1-A s riadiacim panelom SE30C
  • Mixed-bed SILEX 41
  • Akumulačný PP zásobník upravenej vody
  • Automatická tlaková stanica