|             |Print Print
International site

Úprava kondenzátu spalín v spaľovni odpadu

Reference ID: 090190
Priemysel: Teplárne a elektrárne
Aplikácia: Úprava kondenzátu spalín

Kondenzát spalín zo spaľovne odpadu (prevádzka typu waste-to-energy) sa upravuje technológiami na úpravu vody od EUROWATER. Kondenzát spalín je odpadovou vodou, ktorá je kontaminovaná ťažkými kovmi a organickými látkami. Vyžaduje sa niekoľko stupňov úpravy, kým sa upravená voda vypustí do recipienta.

Úpravňa vody je navrhnutá na prietok 3.3 m³/h. Potrubný systém je z polypropylénu PP.

Technické údaje

  • Prietok: 3.3 m³/h

Zariadenia v technológii

  • Filtre s filtračným sáčkom, 2x EF5 na odstraňovanie suspendovaných častíc
  • Filter s aktívnym uhlím ACMH 602
  • Iónmeničový filter DCMH 602 na odstraňovanie ortuti
  • Iónmeničový filter DCMH 602 na odstraňovanie ťažkých kovov
  • Filter DCMH 602 na odstraňovanie arzénu